Afonso Becerra De Becerrea

Imagen de Dramaturxia Teoría E Práctica

Dramaturxia Teoría E Práctica

A dramaturxia é unha disciplina recente, que se ocupa dos procesos que van do texto ao espectáculo e que pode ter as máis diversas orientacións, desde a análise dos textos na súa dimensión escénica ata o deseño virtual do espectáculo. Con todo, as prácticas dramatúrxicas son consubstanciais ao (...)