Mapa Sociolinguistico Escolar De Ames

Autor:
VARIOS (EDICION DE PATRICIA ARIAS CHACHE
Editorial:
Real Academia Galega
ISBN
9788417807085
Idioma
Publicado
2021
Nº de páginas
198
Formato
Rústica
20,00€

Este traballo ten como obxectivo proporcionar unha visión da situación sociolingüística nos centros educativos de todas as etapas do concello de Ames, empregando distintas metodoloxías de investigación e integrando a visión dos diferentes axentes sociais implicados. A investigación sobre as dinámicas sociolingüísticas nos ámbitos escolares revélase como unha ferramenta imprescindible non só para comprender mellor a realidade das linguas e as transformacións que están experimentando, senón para implementar políticas lingüísticas eficaces que garantan un futuro florecente para o galego.