Xosé Avelino Hermida Borrajo

Imagen de Gran Dicionario Século XXI Castelán-Galego Galego-Castelán

Gran Dicionario Século XXI Castelán-Galego Galego-Castelán

Sinopse Unha proposta renovada para o uso da lingua. 125.000 entradas. 400.000 acepcións. Dobre versión: entrada castelán e saída galego; entrada galego e saída castelán. Duplas entras nomativas de galego. Léxico patrimonial e culto, informática, ecoloxía... Novo léxico (...)