Cándido (1960- ) Pazó González/Pazo, Candido

Imagen de O Merlo Branco

O Merlo Branco

Un merlo nace brancoà é diferenteà ­Vaiche boa!à e ten problemas. Ninguén o quere. Emprende unha viaxe chea de divertidas aventuras. Quere ser gaivota, cotorra, flamengo, pomba, ou calquera outro paxaro que teña por norma ser brancoà ata que todos se decatan de que o mellor para un merlo (branco, (...)