Política de privacidad

Libraria Cartabón, comprométese a respetar o disposto na Ley Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.


Para a utilización de determinados servizos, como o envio de libros, Libraria Cartabón poderá requerir ó usuario, certos datos de carácter persoal. Os cais so quedarán acesibles para que vostede poda, modificalos ou eliminalos, para o cal deberá contactar con nos, mediante o correo electrónico lcartabon@verial.es.


Todos os contenidos do sitio web, salvo que se indique o contrario, son titularidad exclusiva de Libraria Cartabón, igualmente todos os nomes comerciais, marcas o signos distintivos de calquera clase contados na web, están protexidos por esta lei.


Libraria Cartabón, desexa enviarlle correos para ofrecerlle contidos acorde cos seus intereses e pedidos de libros. O usuario poderá darse de baixa reenviando o mesmo correo promocinal a dirección lcartabon@verial.es.


No cumprimento da Lei Orgánica 5/92 do 29 de Outubro do tratamento Automatizado de datos. Libraria Cartabón infórmalle que os datos que o vostede facilita, serán empregados para o envio dos libros. Unha vez seleccionados os libros no carro da compra, mostrarase o pedido, cando o usuario preme en “Confirmar Pedido”, enténdese que o usuario acepta os libros solicitados, a cantidade, a forma de envio, gastos de envio e prezo correspondente a cada un deles. Nese momento envíarase un correo o usuario confirmando que se realizou un pedido, podendo rexeitar dito pedido mediante a comunicación por correo electrónico.


No caso de que o usuario realice un pedido do cal non se dispoña stock, Libraria Cartabón comprométese a devolución do diñeiro ou de tratar de consegui-lo libro no prazo mas breve posibel.