Galván En Saor

Autor:
Darío Xohán Cabana
Editorial:
Edicións Xerais De Galicia
ISBN
9788497823289
Idioma
Gallego
Publicado
2022
Nº de páginas
184
Formato
Rústica
19,50€

Anos despois da sua aparicion, Galvdn en Saor continua a ser unha das novelas galegas mais lidas e mellor valoradas. Partindo da recreacion de temas e motivos da Materia de Bretana, tratados a partir dunha opti­ca renovadora e persoal, Dario X. Cabana crea unha fermosa novela de aventuras que se desen-volve ao longo de dous escenarios cronoloxicos: a modernidade dunha Galicia actual e a mitoloxia do medievo arturico. O principal personaxe da novela e un Galvan entranable e cincuenton, sobrino do Rei Artur, que viaxa en motocicleta e namora perdidamen-te de Silvania. Desde a reivindicacion de autores como A. Cunqueiro e X. L. Mendez Ferrin, Dario X. Cabana construiu, na que fora a sua pri-meira proposta narrativa, unha novela memora­ble, deliciosa, presidida pola beleza das imaxes e pola riqueza da linguaxe.