Gran Dicionario Século XXI Castelán-Galego Galego-Castelán


Sinopse Unha proposta renovada para o uso da lingua. 125.000 entradas. 400.000 acepcións. Dobre versión: entrada castelán e saída galego; entrada galego e saída castelán. Duplas entras nomativas de galego. Léxico patrimonial e culto, informática, ecoloxía... Novo léxico específico: internet, mercadotécnica, xenética... Xentilicios, nomes de tribos, etnias e pobos do mundo. Locucións, refráns, frases feita