Historia Xeral Da Literatura Galega

Autor:
Anxo Gómez Sánchez Mercedes Queixas Zás
Editorial:
Asociación Socio-Pedagóxica Galega
ISBN
9788495350794
Idioma
Nº de páginas
584
Formato
Cartoné
23,00€

-A xeito de (necesaria) nota introductoria. ETAPA MEDIEVAL (1200-1500) -Lírica: Lírica Profana. Lírica Relixiosa. - Decadencia da Lírica Medieval Galego-Portuguesa. OS SÉCULOS ESCUROS (XVI-XVII) E A ILUSTRACIÓN GALEGA. - Os Séculos Escuros. - A Literatura Galega no século XVIII: A Ilustración. ETAPA CONTEMPORÁNEA (XIX). - A emerxencia da Literatura Galega na primeira metade do século XIX (1808-1863). - O Primeiro Renacemento: Os grandes clásicos do Rexurdimento (1863-1891). - A depresión intersecular (1891-1913). ETAPA CONTEMPORÁNEA (XX). - O Segundo Renacemento: As Irmandades, o Grupo Nós, e o Seminario de Estudos Galegos. - Do alzamento militar á actualidade. - Na encrucillada: A loita polo futuro (1981-…) Índice onomástico. Índice de obras. Bibliografía