LOTE DO AGRO. INCLÚE LÁMINA DE CESTOLA NA CACHOLA

Editorial:
Catro Ventos Editora, S. Coop. Galega
ISBN
9788412463576
Idioma
Gallego
Publicado
2023
Nº de páginas
322
Formato
Rústica
49,90€

Lote que contén tres libros: Permacultura 1ªEd., A degradación do solo, e Árbores que non arden.

Velaquí un conxunto de obras que falan da contorna e da nosa pegada e achegan fórmulas, consellos, prácticas útiles para coidar da contorna do agro e das eiras.
Dende o estado actual dos nosos solos até as solucións para coidar deles, reivindicando o apoderamento do ecofeminismo e da resiliencia e a soberanía alimentaria que podemos acadar facendo cousas pequenas que mudan o rumbo.
Este lote achega tres obras esenciais do catálogo de Catro Ventos Editora a un prezo especial. Unha oportunidade para reconectar coa Terra desde a perspectiva ecosocial tan arraigada no rural galego.


A degradación invisible do solo, de Gerth M. Neugebauer
—-
A meirande catástrofe ecolóxica está a pasar case inadvertida: cada ano desaparecen no mundo sete millóns de hectáreas de terra fértil, unha superficie equivalente a máis do dobre de Galicia.
Con exemplos sobre o estado de degradación dos solos en Alemaña, Austria e a costa mediterránea da Península Ibérica, e unha análise dos factores causantes, Gerth M. Neugebauer expón, sen medias tintas, os graves riscos aos que se enfron-ta Europa, así como os mecanismos económicos e os instrumentos lexislativos que promoven tal destrución, unha imaxe na que tamén se reflicte Galicia e que debe servirnos de advertencia.
Porén, esta obra tamén dá motivos para a esperanza e recolle un pequeno catálogo de experiencias transformadoras reais que, especialmente no ámbito urbano, amosan o camiño cara a unha mudanza ecosocial sustentada por solos sans.

Árbores que non arden. As mulleres na prevención de incendios forestais, de proxecto Batefogo
—-
Nunha panora´mica superficial do mundo do lume, a presenza de mulleres resulta aparentemente anecdo´tica. A su´a visibili-dade nos distintos escenarios do complexo quebracabezas que supo´n a problema´tica dos incendios forestais en Galicia e´ moi reducida; demasiado…
Fagan memoria das noticias sobre a autori´a dos lumes, das imaxes do servizo de extincio´n, dos comite´s da administracio´n autono´mica ou dos foros de debate sobre os lumes, o ordenamento e a xestio´n do territorio. E´ que elas non prenden? Non apagan? Non deciden? Non reflexionan sobre os incendios forestais, as su´as causas e consecuencias?
Para tentar dar resposta a estas preguntas, o equipo do proxecto Batefogo reúne neste volume achegas de diferentes auto-ras que, desde a súa disciplina, reflexionan sobre o papel das mulleres na prevención e extinción dos incendios forestais.

Permacultura. Unha caixa de ferramentas para deseñar un mundo mellor, de Alexandre Grande Babarro
—-
Velaquí unha caixa de ferramentas coas que facer fronte á crise ecolóxica, social e sistémica mundial. Atoparemos neste libro unha visión global da permacultura que abrangue historia, referentes, trazos característicos e recursos. O autor com-pleta ademais a súa achega coa presentación de proxectos activos en Galicia que traballan cara á transición. Coñecer esta vangarda galega servirá de estímulo ao apoderamento e o emprendemento doutros proxectos de transformación ecosocial.
Con esta obra non coñecerás só os trazos puramente ecolóxicos da permacultura, senón tamén os aspectos sociais, eco-nómicos e persoais. Ademais de vivirse no campo e na natureza, a permacultura vívese nas relacións entre as persoas e coa contorna, e nas iniciativas de comunidade.