O Eco Das Estrelas

Autor:
MARIÑA ARBOR ALDEA/FRANCISCO SINGUL LORENZO/FRANCISCO LUENGO/SALGADO MOSQUERA, JOSÉ M.
Editorial:
ACANELA PRODUCIONS, EDITORIAL ETNOGRAFICA
ISBN
9788409357192
Idioma
Publicado
2022
Nº de páginas
432
Formato
Rústica
64,00€

O eco das estrelas é unha viaxe ao mundo musical da Idade Medial que se centra principalmente no cuadrante noroeste da Península Ibérica e que ten como guía e protagonista o Camiño de Santiago e a súa cidade de chegada , Santiago de Compostela , un centro cultural da máxima importancia nos séculos XII e XIII. O libro está dividido en catro partes , redactadas , cada unha delas , por un autor especialista na súa área, que repasan e actualizan o contexto histórico , a música , os instrumentos musicais , a arte románica , a música relixiosa e profana ,os textos e a lírica ou o mundo dos trobadores , xograres e danzantes , entre outros múltiplos argumentos .