Queraltó, Clara

(El Pla del Penedès, 1988) és filòloga especialitzada en teoria de la literatura. Es dedica a l’ensenyament de la llengua i la literatura catalana a joves. El que pensen els altres és el seu debut literari.