Xeografía Historia e Arte


por página
Imagen de A Historia

A Historia

A presente Historia, ofrece unha apertada síntese das liñas que marcaron a evolución histórica de Galicia, baseándose no estudo das ideas e dos feitos que en conxunto debuxan dunha maneira indeleble as distintas épocas deste país.
Imagen de A Emigración

A Emigración

Sinopse Este estudio divulgativo do profesor Carlos Sixerei pretende dar unha explicación do fenómeno migratorio galego. Analiza unha realidade na que se combinan aspectos históricos, sociais, económicos, culturais e humanos. Estudia, xunto coas diversas causas estructurais que orixinan o (...)
Imagen de Atlas Arte: Galicia

Atlas Arte: Galicia

Os contidos deste Atlas están agrupados en corenta unidades temáticas nas que se trata a arte de Galicia dende a Prehistoria ata as últimas manifestacións contemporáneas
Anterior 1 2 3