Carmen López Taboada/Mª Rosario Soto Arias

Imagen de Dicionario De Fraseoloxía Galego-Castelán Castelán-Galego

Dicionario De Fraseoloxía Galego-Castelán Castelán-Galego

Este Dicionario fraseolóxico bilingüe galego-castelán e castelán-galego, da autoría de Carme López Taboada e Mª Rosario Soto Arias, recolle máis de vinte mil frases feitas, o que supón un dos maiores repertorios lexicográficos deste tipo publicado en lingua galega. A información proporcionada en (...)