Dubert, Isidro/Gago, Manuel/González García, Francisco/Y Otros

Imagen de Historia Das Historias

Historia Das Historias

No seo da sociedade galega actual circulan distintas historias arredor da importancia que tiveron os celtas na nosa cultura, sobre a orixe do vello Reino de Galicia, a «doma e castración da nobreza», a existencia dos Séculos Escuros, a chegada e instalación dos cataláns, o fusilamento dos Mártires (...)