Estíbaliz Espinosa Río

Imagen de Número E

Número E

Sinopse número e de Estíbaliz Espinosa obtivo no ano 2001 o X Premio de Poesía Espiral Maior. O xurado estivo composto por xosé María Álvarez Cáccamo, Miguel Anxo Fernán Vello e Xavier Rodríguez Baixeras, actuando como secretaria Amparo Manteiga
Imagen de Curiosidade

Curiosidade

Sinopse A poeta observa o mundo. A poeta esculca co ollo apegado ao telescopio os misterios do universo. A poeta contempla a través do microscopio a harmonía e o caos das moléculas. A poeta mira e escribe. Estíbaliz Espinosa proponnos en Curiosidade que cambiemos o punto de vista sobre as cousas (...)