Ramón Alento

Imagen de Sen Alento

Sen Alento

O aire, ás veces, deixa sen alento as persoas.Ao seu través viaxan os virus, as palabras dosprofetas e as ordes dos gobernos. É quen demover os muíños para despois acubillar as liñasinfinitas dos cables eléctricos, testemuñas doprogreso e tamén da loita polos beneficioseconómicos.Ninguén asegura (...)