Ramón Mariño Paz

Imagen de Historia Da Lingua

Historia Da Lingua

Historia da lingua galega editado por Sotelo blanco
Imagen de Fonética E Fonoloxía Históricas Da Lingua Galega

Fonética E Fonoloxía Históricas Da Lingua Galega

O cambio lingüístico calla cando unha innovación fonética, fonolóxica, morfolóxica, sintáctica, lexical, semántica ou pragmático-discursiva alcanza un suficiente grao de difusión nas distintas variedades dun idioma. Estas innovacións nacen ás veces debido a impulsos que teñen que ver estritamente (...)