Xosé Ramón Barreiro Fernández

Imagen de Historia Social Da Guerra Da Independencia En Galicia

Historia Social Da Guerra Da Independencia En Galicia

Os estudos sobre a Guerra da Independencia en Galicia están guiados por dúas liñas de investigación: a ideolóxica e a militar. Nesta perspectiva dominante sempre cobra especial protagonismo o mundo militar e os personaxes marcados polo conservadorismo da época. Fronte desta visión ideoloxizada, (...)