Xosé Ramón Freixeiro Mato

Imagen de Lingua De Calidade

Lingua De Calidade

Lingua de calidade do profesor Xosé Ramón Freixeiro Mato pretende dar algunhas receitas para determos o proceso de deturpación castelanizadora da nosa lingua e para (re)construírmos un galego de calidade liberado de interferencias espurias, un galego máis auténtico e por iso con futuro. Aínda que (...)
Imagen de Estilística Da Lingua Galega

Estilística Da Lingua Galega

Sinopse Xosé Ramón Freixeiro Mato elaborou esta Estilística da lingua galega co obxectivo de ordenar e sistematizar os valores expresivos do idioma galego, dotándoo así dunha ferramenta de análise da cal outras linguas próximas xa dispoñen desde hai tempo. A obra, realizada fundamentalmente con (...)
Imagen de A Poesía Oculta De Filgueira Valverde

A Poesía Oculta De Filgueira Valverde

As páxinas que veñen a seguir deben ser vistas como un contributo ao mellor coñecemento da nosa historia cultural, literaria e mesmo lingüística, ben como unha tentativa de esclarecer un problema autorial a respecto duns textos concretos, e de ningún modo como un ataque a ninguén nin como un (...)
Imagen de Onde Ferve O Amor Por Galiza

Onde Ferve O Amor Por Galiza

Onde Ferve O Amor Por Galiza. Correspondencia Do Galeguismo está editado por Diputación Provincial De A Coruña. Imprenta Provincial. Fue fundada en los ochenta y actualmente se encuentra en A Coruña. Su catálogo tiene más de quinientos títulos. Dicha editorial está especializada en Sociología, (...)
Imagen de Idioma E Sociedade Sobre Normalización E Planificación Da Lingua Galega

Idioma E Sociedade Sobre Normalización E Planificación Da Lingua Galega

Nesta obra reflexiónase sobre a lingua galega e abórdanse cuestións relativas á súa normalización e planificación, ben como a outros aspectos da súa vinculación coa sociedade, sempre na perspectiva de procurar a vía adecuada para lle garantir un futuro digno como lingua nacional da Galiza. Máis do (...)